Archive

Archive for the ‘Microsoft’ Category

Recreate automatic AD replications

May 10th, 2011 No comments

To recreate automatic AD replications between domain controllers you need to use command:

repadmin /kcc

Read more…

Windows 2008 network performance problem

March 26th, 2011 No comments

Today I was facing weird problem at our customer. They have IBM HS21 blade server with build-in dual-port Broadcom network card. There was only Windows 2008 installed with all up2date drivers. Everything worked fine besides network performance. Upload from server to other servers was around 20MBps, which is fine. Problem was download to server, because it was 1-2MBps.

Read more…

How to disable autologin in Windows

March 3rd, 2010 No comments

Hello

Problem: Today I’ve played with IGEL thin client. It was set up to automatically log-in to Windows OS. When I tried “Log off” from sessions it logged me in again. Another problem was that it logged me in under “user” account, so I couldn’t change any setting.

Read more…

Categories: Windows Tags: , , ,

Exchange 2007 OWA – nastavenie predvoleného jazyka

October 23rd, 2009 No comments

Takže po dlhšej dobe som zase narazil na veľký problém. Implementoval som Exchange 2007 a chceli sme dosiahnuť, aby používatelia, ktorí sa prihlasia na OWA rozhranie mali vždy nastavenú login stránku na slovenský jazyk. Taktiež sme chceli dosiahnúť, aby mali všetci používatelia svoje mailboxy v slovenskom jazyku.

Read more…

Skryté zariadenia

August 20th, 2009 No comments

Určite sa aj vám stalo, že ste vybrali zariadenie z počítača a už ste nemohli nájsť zariadenie v správcovi zariadení. Da sa manuálne v správcovi zariadení zapnúť, aby bolo možné vidieť tzv. Hidden devices. Ale štandardne vie správca zariadení zobraziť len non-Plug and Play zariadenia, ovládače a tlačiarne.

Read more…

Čas v doméne

April 22nd, 2009 2 comments

Veľa krát sa stretávam u zákazníkov s tým, že ľudia sa sťažujú na rôzne posuny časov tak na ich klientských počítačoch ako aj na serveroch. Read more…

Záloha DHCP servera na sieti

April 21st, 2009 No comments

V poslednej dobe sa hovorí čo raz viac o Disaster Recovery plánoch. Sú to predpripravené scenáre ak sa niečo stane v budúcnosti. Napríklad požiar v hlavnom dátovom centre a pod.

Read more…

Migrácia VPN pripojení vo Windows

March 9th, 2009 No comments

Minule som sa stertol s požiadavkou zákazníka o nejaký spôsob nastavenia L2TP pripojení pre málo zdatných užívateľov.ˇ

Read more…

ExcludeProfileDirs v Roaming Profile

March 9th, 2009 No comments

Vo firmách kde je Windowsové prostredie sa väčšinou používajú tzv. roamingové profily užívateľov. Tento profil je špecifický tým, že keď sa prihlási užívateľ na ktorýkoľvek počítač v doméne, jeho profil sa prenesie na daný počítač. Read more…

Zabudnuté heslo pre Excel

February 11th, 2009 5 comments

V jeden pekný deň som našiel v svojej pošte prosbu od kolegu, že by jeho partnerka rada odomknúť zamknutý excelovský hárok. Tak som sa do toho pustil a začal som pátrať. Zistil som, že excel zamyká svoje veci pomocou nejakého algoritmu, a heslo sa nedá vyčítať zo súboru. Jedine čo použiteľné je bruttal force attack – čiže generovanie hesiel a skúšanie, ktoré zaberie.

Read more…