Home > Computer network, Windows > Záloha DHCP servera na sieti

Záloha DHCP servera na sieti

V poslednej dobe sa hovorí čo raz viac o Disaster Recovery plánoch. Sú to predpripravené scenáre ak sa niečo stane v budúcnosti. Napríklad požiar v hlavnom dátovom centre a pod.

DHCP služba na sieti je veľmi dôležitá. Dáva klientom IP konfiguráciu. Ak táto služba nie je pristupná, tak je na sieti problém, jedine na novo naklikať iný DHCP server. Naklikanie nového DHCP servera nie je problém, ale v DHCP sa dajú, a veľmi často sa používajú, DHCP rezervácie. Sú to zarezervované IP adresy ku MAC adresám.

Aby sme sa vyhli klikaniu nastavení od znova, tak som nastavil, aby na živom DHCP serveri raz denne vyexportovali všetky nastavenia DHCP servera do adresára na záložnom DHCP serveri. Skript, ktorý sa spúšťa raz denne:

netsh dhcp server export “\\\\Secondary_DHCP\\C$\\DHCP Replication\\DHCPDB.dump” all

Ak náhodou padne server so živým DHCP je potrebné spustiť skript na záložnom DHCP serveri:

net start dhcpserver

netsh dhcp server delete scope 10.61.0.0 DHCPFULLFORCE

netsh dhcp server import “C:\\DHCP Replication\\DHCPDB.dump” all

Tento skript odstráni scope 10.0.0.0 ak existuje, aby mohol naimportovať nové – aktuálne nastavenia.

Samozrejme tento skript treba prerobiť pre každé prostredie osobitne.