Archive

Posts Tagged ‘wmi’

Broken ForestPrep

March 19th, 2014 1 comment

Friend of mine tried to promote Windows Server 2012 into Windows Server 2003 SBS environment. He had installed Windows Server 2012 Server. He also installed role Active Directory Domain Services. When he tried to promote new installed Windows Server 2012 into existing SBS domain he received following error:

Error was generated while Windows Server 2012 tried to do preparation of AD forest. So I have tried to do it using command line:

So same error (Adprep could not retrieve data from the server through Windows Managment Instrumentation WMI). Some problem with WMI on existing domain controller. I have tried to rebuild WMI from scratch using this article. No luck. Message saying “Access is denied” was not true, because account used to run setup.exe /forestprep was Enterprise, Domain and Schema Admin. When I read this article I found out that DCOM has to be enabled and accessible when doing domain controller promotion. So I looked into configuration of old domain controller following way:

Run command dcomcnfg.exe

Browse down to Component Services -> Computers -> My Computer. Right click and select Properties. I found that DCOM was disabled:

So I enabled it with following settings:

…and I was able to promote Windows Server 2012 as a new domain controller. No more access or WMI errors.

This was really hard one to find out 🙂

#5 GPO Serial – WMI Filtre a Loopback Processing

Takže po dlhšej dobe pokračujem. Dneska popišem WMI filtre a taktiež Loopback Processing.

WMI Filtre

 WMI filtre sa používajú na to, aby sa lepšie špecifikovali podmienky aplikovania GPO politík. Ale najprv si vysvetlime, čo to vlastne WMI je. WMI je skratka od Windows Management Instrumentation, čo predstavuje rozhranie cez ktoré je možné tak vyčítať rôzne údaje z OS ako aj samotné nastavenia OS meniť. WMI si predstavte ako databázu na každom Windows OS. Pomocou podobných príkazov ako sú SQL príkazy je možné vyčítavať rôzne informácie. Napríklad je možné vyčitať informácie o type a modele BIOSu na počítači. Ďalej napríklad informácie o veľkosti RAM pamäte, verzia OS, zoznam hotfixov, rýchlosť otáčok ventilátora na CPU,…

Read more…

Categories: GPO, Windows Tags: , , ,

Damaged WMI database

February 28th, 2012 No comments

When I was cheking Remote Desktop configuration on couple Windows 2008 R2 servers I’ve noticed that I cannot access Remote Desktop Session Host Configuration and I get following error:

Read more…

Categories: Security, Windows Tags: , , ,