Home > Windows > ExcludeProfileDirs v Roaming Profile

ExcludeProfileDirs v Roaming Profile

Vo firmách kde je Windowsové prostredie sa väčšinou používajú tzv. roamingové profily užívateľov. Tento profil je špecifický tým, že keď sa prihlási užívateľ na ktorýkoľvek počítač v doméne, jeho profil sa prenesie na daný počítač.

Tento profil sa aktualizuje na sieti pri odhlásení. Aby sa neprenášali nepotrebné veci, tak prenáša všetko v profile okrem adresárov History, Local Settings, Temp a Temporary Internet files. Problém nastáva, keď admini chcú dosiahnúť aby sa aj PST súbori používané Outlook-mi prenášali s užívateľmi. Tieto súbori sú štandardne uložené v adresári Local Settings, ktorý sa neprenáša 🙂

Na štastie určenie adresárov, ktoré sa nebudú prenášať pri použití roaming profilov je nastavenie v registroch pre daného užívateľa. Nastavenie sa nachádza v registroch HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ v kľúči ExcludeProfileDirs. Taktiež sa to dá nastaviť cez GPO politiku v User Configuration\Administrative Templates\System\User Profiles. Ale pri tejto GPO je rozdiel v tom, že adresáre určené politikou sú len pridané ku už vynechaným adresárom. Takže politika sa nedá použiť pri PST súboroch.

Keď do hore uvedeného registrového kľúča namiesto štandardnej hodnoty “Local Settings;Temporary Internet Files;History;Temp” vložil hodnotu “Temp”, tak všetky profilové adresáre boli prenesené až na adresár “Temp”.

Na stránke M$ je napísané (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/93512.mspx?mfr=true), že sa nedajú znovu vložiť adresáre, ktoré sú štandardne vyňaté, ale ako vidno ide to modifikaciou registrového kľúča.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.