Home > Windows > Exchange 2007 OWA – nastavenie predvoleného jazyka

Exchange 2007 OWA – nastavenie predvoleného jazyka

Takže po dlhšej dobe som zase narazil na veľký problém. Implementoval som Exchange 2007 a chceli sme dosiahnuť, aby používatelia, ktorí sa prihlasia na OWA rozhranie mali vždy nastavenú login stránku na slovenský jazyk. Taktiež sme chceli dosiahnúť, aby mali všetci používatelia svoje mailboxy v slovenskom jazyku.

Podľa dostupnej dokumentácie sa toto dá nastaviť len pomocou cmdletu v powershelli Set-OwaVirtualDirectory (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123515.aspx). Podľa popisu, by sa mali použiť prepínače DefaultClientLanguage a LogonAndErrorLanguage, za ktoré sa dá číslo znakovej sady, tzv. LCID. Pre slovenský jazyk je to číslo 1051, resp. 0x041b (http://msdn.microsoft.com/sk-sk/goglobal/bb964664(en-us).aspx). Podľa oficiálnych stránok je to vďaka .NET 2, ktorý OWA využíva. Malo by byť podporovaných 47 jazykov.

Takže som bol plný očakávaní a na CAS serveri som zadal príkaz na nastavenie týchto jazykov:

 [PS] C:\Windows\System32>Get-OwaVirtualDirectory 'owa (default web site)' | Set-
OwaVirtualDirectory -DefaultClientLanguage 1051 -LogonAndErrorLanguage 1051

 

A dostal som nasledovnú chybu:

Set-OwaVirtualDirectory : Cannot bind parameter 'DefaultClientLanguage' to the
target. Exception setting "DefaultClientLanguage": "DefaultClientLanguage conta
ins the value "1051" which is not a supported LCID value."
At line:1 char:98
+ Get-OwaVirtualDirectory 'owa (default web site)' | Set-OwaVirtualDirectory -D
efaultClientLanguage  <<<< 1051 -LogonAndErrorLanguage 1051

 

Žačalo bádanie po dôvode zlyhania. Keď som si manuálne ako používateľ zmenil OWA na slovenčinu, tak všetko šlo na najlepšom poriadku. Skúšal som iné zvhrlejšie jazyky ako je čínština, arabština,… Všetky fungovali ako mali až na slovenčinu. Záver z toho bol taký, že cez cmd-let to nepôjde a ani nešlo. Začala mi vŕtať hlavou otázka, že kde si to ten Exchange ukladá. Prvé podozrenie padlo na registre, ale tam nič nebolo. Druhé podozrenie padlo na súbory samotnej OWA aplikácie. Tam taktiež nič nebolo. Neskôr ma napadlo, že Exchange 2007 a vyššie si ukladajú skoro všetky, ak nie všekty, nastavenia priamo do AD. Takže som začal sa hrabať po objektoch v AD a našiel som riešenie ako to spraviť.

Celé nastavenie OWA služby sa nachádza v jej objekte v AD. K tomu sa dostaneme tak, že si spustíme Active Directory Services and Sites. Vo View si zapneme Show Services Node. V stromovej štruktúre si nájdeme nastavenie OWA služby pre konkretný server:

Active Directory Sites and Services –> Services –> Microsoft Exchange –> __EXCHANGE_ORG__ –> Aministrative Groups –> Servers –> __MENO_CAS_SERVERA__ –> Protocols –> HTTP

Pravé tlačidlo na owa (Default Web Site) a vyberieme Properties. Na záložke Attribute Editor si nájdeme dve položky:

  • msExchOWADefaultClientLanguage
  • msExchOWALogonAndErrorLanguage

Tieto dve hodnoty nastavíme na hodnotu slovenského jazyka 1051.

Pri spustení cmd-letu Get-OwaVirtualDirectory bude namietať, že objekt v AD pre danú OWA službu je poškodený, ale IMHO cmd-lety Get-OwaVirtualDirectory a Set-OwaVirtualDirectory sú zle implementované. OWA služby na serveroch sa správajú podľa očakavaní – všetko je v slovenčine.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.