Home > Windows > Skryté zariadenia

Skryté zariadenia

Určite sa aj vám stalo, že ste vybrali zariadenie z počítača a už ste nemohli nájsť zariadenie v správcovi zariadení. Da sa manuálne v správcovi zariadení zapnúť, aby bolo možné vidieť tzv. Hidden devices. Ale štandardne vie správca zariadení zobraziť len non-Plug and Play zariadenia, ovládače a tlačiarne.

Ale zariadenia, ktoré momentálne nie sú pripojené ku počítaču (ako sú napríklad zariadenia USB alebo “ghosted” zariadenia) sa dajú zobraziť pomocou systemovej premennej devmgr_show_nonpresent_devices a to spustením príkazu:

set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Následne keď spustíte správcu zariadení, tak uvidíte všetky zariadenia.

Samozrejme táto systemová premenna je nastavená len kým užívateľ pracuje. Ak sa počítač reštartuje, tak premenná neexistuje a treba ju znova zapnúť. Ak je potrebné, aby premenná bola stále nastavená, mala by sa definovať do systememových premmných:

  1. Pravé tlačidlo na My Computer
  2. Klikni na Properties
  3. Klikni na záložku Advanced
  4. Klikni na záložku Environment Variables
  5. Nastav premennú v System Variables

Teraz bude vidno všetky zariadenia aj po reštarte. Toto sa mi veľmi osvedčilo pri migrovaní fyzických serverov do virtuálného prostredia, kde ovládače fyzických zariadení nemajú čo hľadať.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.