Archive

Posts Tagged ‘password’

Quickie: Default Synology Console password

July 10th, 2014 No comments

I had little problem with Synology 814+ and I couldn’t get into Web management. So I connected to console (speed of serial console is 115200). I was able to see a console, but I was not able to login into console. I was looking for default password and I found out that Synology generates password for admin and root by actucal date. More about is here. When your Synology doesn’t have access to Internet’s NTP server, it has local date 01/01/2001. So it means default console password is 101-0101 if Synology doens’t have access to Internet.

I hope this saves at least hour of your time 🙂

Zabudnuté heslo pre Excel

February 11th, 2009 5 comments

V jeden pekný deň som našiel v svojej pošte prosbu od kolegu, že by jeho partnerka rada odomknúť zamknutý excelovský hárok. Tak som sa do toho pustil a začal som pátrať. Zistil som, že excel zamyká svoje veci pomocou nejakého algoritmu, a heslo sa nedá vyčítať zo súboru. Jedine čo použiteľné je bruttal force attack – čiže generovanie hesiel a skúšanie, ktoré zaberie.

Read more…