Archive

Author Archive

Skryté zariadenia

August 20th, 2009 No comments

Určite sa aj vám stalo, že ste vybrali zariadenie z počítača a už ste nemohli nájsť zariadenie v správcovi zariadení. Da sa manuálne v správcovi zariadení zapnúť, aby bolo možné vidieť tzv. Hidden devices. Ale štandardne vie správca zariadení zobraziť len non-Plug and Play zariadenia, ovládače a tlačiarne.

Read more…

Čas v doméne

April 22nd, 2009 2 comments

Veľa krát sa stretávam u zákazníkov s tým, že ľudia sa sťažujú na rôzne posuny časov tak na ich klientských počítačoch ako aj na serveroch. Read more…

Záloha DHCP servera na sieti

April 21st, 2009 No comments

V poslednej dobe sa hovorí čo raz viac o Disaster Recovery plánoch. Sú to predpripravené scenáre ak sa niečo stane v budúcnosti. Napríklad požiar v hlavnom dátovom centre a pod.

Read more…

Migrácia VPN pripojení vo Windows

March 9th, 2009 No comments

Minule som sa stertol s požiadavkou zákazníka o nejaký spôsob nastavenia L2TP pripojení pre málo zdatných užívateľov.ˇ

Read more…

ExcludeProfileDirs v Roaming Profile

March 9th, 2009 No comments

Vo firmách kde je Windowsové prostredie sa väčšinou používajú tzv. roamingové profily užívateľov. Tento profil je špecifický tým, že keď sa prihlási užívateľ na ktorýkoľvek počítač v doméne, jeho profil sa prenesie na daný počítač. Read more…

Zabudnuté heslo pre Excel

February 11th, 2009 5 comments

V jeden pekný deň som našiel v svojej pošte prosbu od kolegu, že by jeho partnerka rada odomknúť zamknutý excelovský hárok. Tak som sa do toho pustil a začal som pátrať. Zistil som, že excel zamyká svoje veci pomocou nejakého algoritmu, a heslo sa nedá vyčítať zo súboru. Jedine čo použiteľné je bruttal force attack – čiže generovanie hesiel a skúšanie, ktoré zaberie.

Read more…

Ako obnoviť SYSVOL zdieľanie na doménovom radiči

January 30th, 2009 No comments

Už pár krát sa mi stalo, že som vytvoril GPO politiku, respektíve starú GPO politiku som upravil a nemohol som sa dočakať replikácie na všetkých ostatnch doménových radičoch. Replikácia nikdy neprebehla, SYSVOL DFS link bol nejaký rozbitý. Takto sa stávalo, že klienti pri prihlásení do domény a overení sa voči doménovému radiču dostali starú verziu politiky alebo nedostali tú novú.

Read more…

Nemapujúce sa sieťové tlačiarne do Terminálových služieb

January 30th, 2009 2 comments

Problém: U jedného zákazníka sme riešili pripojenie pobočky pomocou RRAS cez ISA VPN. O tomto riešení ešte napíšem článok. Ale späť k tomuto problému. Z pobočky sa pripajala pani pomocou Terminálových služieb na plochu servera. Pani mala na svojom lokálnom počítači nainštalovanú sieťovú tlačiareň (tlačiareň, ktorá je pripojená priamo do siete, cez Print-server). Pani mohla tlačiť na tlačiarni z lokálného počítača bez problemov. Ale keď sa pripojila na Terminálové služby servera, tak tlačiareň sa jej nenamapovala ako ostatné lokálne tlačiarne. Možno by Vas napadlo, že chýbal ovládač na serveri. Nie, nechýbal. V logoch servera nebol žiaden problém.

Read more…

Categories: Windows Tags: , , , ,

Prvý článok

January 7th, 2009 2 comments

Zdravím všekých, ktorí sem zavítali

Tento blog vznikol na základe dohody medzi mnou a mojím bývalým kolegom Lukašom Staňom. Rozhodli sme sa poskytnúť naše skúsenosti a poznatky z oblasti IT aj ostaným ľudom. Možno tie niekedy pomôžu aj ostatným.

Ja pracujem ako IT konzultant pre firmu Siemens a stretam sa s technologiami z oblastí OS Windows, OS Linux, sieťové nastavenia, konfigurácia SAN, VMWare,…

Prajem príjemné čítanie,

Ondrej Žilinec

Categories: Unassigned Tags: