Archive

Posts Tagged ‘not’

Remote Desktop Protocol doesn’t open port

December 16th, 2011 No comments

Today I spend about one hour debugging weird problem. When I migrated physical machine into VMWare I couldn’t connect via RDP into it.

Read more…

Exchange 2007 OWA – nastavenie predvoleného jazyka

October 23rd, 2009 No comments

Takže po dlhšej dobe som zase narazil na veľký problém. Implementoval som Exchange 2007 a chceli sme dosiahnuť, aby používatelia, ktorí sa prihlasia na OWA rozhranie mali vždy nastavenú login stránku na slovenský jazyk. Taktiež sme chceli dosiahnúť, aby mali všetci používatelia svoje mailboxy v slovenskom jazyku.

Read more…