Home > Computer network, Windows > Migrácia VPN pripojení vo Windows

Migrácia VPN pripojení vo Windows

Minule som sa stertol s požiadavkou zákazníka o nejaký spôsob nastavenia L2TP pripojení pre málo zdatných užívateľov.ˇ

Keďže sa pod Windowsami VPNky vytvárajú cez Sieťové Pripojenia, bolo potrebné nejakým spôsobom vyexportovať tieto nastavenia a poslať ich užívateľom. Zo začiatku sme si mysleli, že budeme musieť vytvárať nejaké exporty z registrov, vbs skripty a iné zverstva, ale ukázalo sa, že je to veľmi jednoduche. Všetky sieťové pripojenia (VPN pripojenia) sú definované čistým textom v súbore C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk***.

***Tá cesta platí v prípade, že pri vytváraní pripojenia si užívateľ zvolí, aby dané spojenie bolo prístupné pre všetkých užívateľov. Ak tak neurobí, hore uvedený súbor sa bude nachádzať len v jeho domácom adresári.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.