Archive

Posts Tagged ‘Terminal session’

Nemapujúce sa sieťové tlačiarne do Terminálových služieb

January 30th, 2009 2 comments

Problém: U jedného zákazníka sme riešili pripojenie pobočky pomocou RRAS cez ISA VPN. O tomto riešení ešte napíšem článok. Ale späť k tomuto problému. Z pobočky sa pripajala pani pomocou Terminálových služieb na plochu servera. Pani mala na svojom lokálnom počítači nainštalovanú sieťovú tlačiareň (tlačiareň, ktorá je pripojená priamo do siete, cez Print-server). Pani mohla tlačiť na tlačiarni z lokálného počítača bez problemov. Ale keď sa pripojila na Terminálové služby servera, tak tlačiareň sa jej nenamapovala ako ostatné lokálne tlačiarne. Možno by Vas napadlo, že chýbal ovládač na serveri. Nie, nechýbal. V logoch servera nebol žiaden problém.

Read more…

Categories: Windows Tags: , , , ,