Archive

Posts Tagged ‘Local Settings’

ExcludeProfileDirs v Roaming Profile

March 9th, 2009 No comments

Vo firmách kde je Windowsové prostredie sa väčšinou používajú tzv. roamingové profily užívateľov. Tento profil je špecifický tým, že keď sa prihlási užívateľ na ktorýkoľvek počítač v doméne, jeho profil sa prenesie na daný počítač. Read more…