Archive

Posts Tagged ‘w32time’

Quickie: Reset settings for w32time service

July 3rd, 2013 No comments

When you play with w32time service to much and you want to reset it to its default settings you can run following commands:

net stop w32time

w32tm /unregister

w32tm /register

net start w32time

I just needed it 🙂

Categories: Quickie, Windows Tags: , , ,

Čas v doméne

April 22nd, 2009 2 comments

Veľa krát sa stretávam u zákazníkov s tým, že ľudia sa sťažujú na rôzne posuny časov tak na ich klientských počítačoch ako aj na serveroch. Read more…