Archive

Posts Tagged ‘Intro’

Prvý článok

January 7th, 2009 2 comments

Zdravím všekých, ktorí sem zavítali

Tento blog vznikol na základe dohody medzi mnou a mojím bývalým kolegom Lukašom Staňom. Rozhodli sme sa poskytnúť naše skúsenosti a poznatky z oblasti IT aj ostaným ľudom. Možno tie niekedy pomôžu aj ostatným.

Ja pracujem ako IT konzultant pre firmu Siemens a stretam sa s technologiami z oblastí OS Windows, OS Linux, sieťové nastavenia, konfigurácia SAN, VMWare,…

Prajem príjemné čítanie,

Ondrej Žilinec

Categories: Unassigned Tags: