Home > > Create bulk AD users powershell

Create bulk AD users powershell

Categories: Tags:
 1. runco
  June 26th, 2013 at 11:14 | #1

  V jednoduchosti je krása, príklad cyklu v PS

  PS C:\> 1..50 | ForEach {New-ADUser -Name “User$_” -Path “OU=demo,DC=gopas,DC=local”}

 2. June 26th, 2013 at 11:58 | #2

  Tak urcite je jednoduchsi sposob.

 1. No trackbacks yet.